Ansvar

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen gäller för försäkringstagare hos SRF som har mottagit ett skadeståndskrav från annan part.

Gör en anmälan genom att kontakta SRF: skador@srfab.net

När ni som försäkringstagare hos SRF ska anmäla en ansvarsskada till oss vill vi gärna veta följande:

  • - Information om när var och hur skadan inträffade
  • - Vilka parter som är involverade
  • - Vem som anmäler skadan.

Bifoga all relevant dokumentation i till anmälan. Ni kan också komplettera med mer information vid ett senare tillfälle, om det skulle behövas.


 
Sidan publicerades: 2024-06-13
Skriv ut