Fordonskada

Bilen har skadats utomlands
Biltillbehör har stulits
Brandskada
Djurkollision
Feltankning
Inbrott i fordon
Kollision med annat fordon
Kommunägt fordon
Maskinskada/elektronikskada
Oregistrerade fordon
Parkeringsskada
Singelolycka
Skadegörelse
Stöld av fordon