Ansvarsförsäkring

Försäkringen kan täcka kostnader när en kommun ska betala skadestånd efter en person- eller sakskada.

SRF:s försäkring gäller för kommuners och kommunala bolags verksamhetsansvar för bland andra anställda, vårdtagare, skolelever och praktikanter.

Du som vill få ersättning ska begära skadestånd av den aktuella kommunen. SRF hjälper sedan kommunerna att utreda om de är skyldiga att betala ett skadestånd eller inte.

Vill du veta mer om ansvarsförsäkringen, ta kontakt med oss:

E-post: info@srfab.net
Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9–16

Om du som kund hos SRF vill anmäla en skada, kontakta oss:

E-post: skador@srfab.net
Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9–16

Sidan publicerades: 2024-06-13
Skriv ut