Olycksfallförsäkring

Den kollektiva olycksfallsförsäkringen gäller för skolelever, förskolebarn, ungdomar och personer som är inskriven och deltar i verksamhet eller erhåller omsorg i kommunens regi. Detta gäller även där kommunen lämnar bidrag till verksamheter exempelvis till friskolor.

OBS! Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Vid anmälan av skada görs en bedömning om försäkringen gäller för det inträffade olycksfallet.

Anmäl olycksfallsskadan här:

Olycksfallsanmälan

 Mer information om olycksfallsförsäkringen finner du i följande dokument:   

Produktblad Olycksfallsskador inträffade från 2024-01-01 till och med 2024-12-31
Produktblad olycksfallsskador inträffade från 2023-01-01 till och med 2023-12-31
Produktblad olycksfallsskador inträffade från 2022-01-01 till och med 2022-12-31
Produktblad olycksfallsskador inträffade från 2021-01-01 till och med 2021-12-31
Produktblad olycksfallsskador inträffade från 2019-01-01 till och med 2020-12-31
Produktblad olycksfallsskador inträffade från 2018-01-01 till och med 2018-12-31
Sidan publicerades: 2024-06-13
Sidan uppdaterades: 2024-06-27
Skriv ut