Patientskadeförsäkring

Vill du anmäla patientskada?

Försäkringen betalar ersättning enligt Patientskadelagen till patient eller brukare som skadas i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi (i kommuner försäkrade hos SRF).

Exempel på skadehändelser som omfattas är felbehandling, diagnosskada, behandlingsskada och läkemedelsskada.
För mer information, ta del av hela Patientskadelagen.  

Notera att skador orsakade av vård som bedrivs av regioner ska anmälas till Löf regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag

Stockholmsregionens Försäkring AB är medlem i Patientförsäkringsföreningen

Mer information om olycksfallsförsäkringen finner du i följande dokument:

Produktblad Patientförsäkring

Anmäl patientskadan här:

Patientskadeanmälan

Sidan publicerades: 2024-06-13
Sidan uppdaterades: 2024-06-27
Skriv ut