Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag offentliggöra uppgifter om företagets solvens och finansiella ställning och nedan finns de s.k. SFCR-rapporterna för SRF:

SFCR 2023 för SRFAB.pdf
SFCR 2022 för Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf