Värmdö - Infart Gustavsberg

Skador

 
  • Olycksfall

   Anmälan av olycksfallsskada
   Skolelever, barn, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunal vård och omsorg som skadas till följd av olycksfall (gäller ej för sjukdom) kan få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vid anmälan av skada görs en prövning om du kan få ersättning och hur stor ersättningen blir. Enklast gör du din anmälan med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID nedan. Olycksfallsförsäkringen gäller inte för kommunanställda som har skadats sig under arbetstid eller under fritid. Arbetsskador ska istället anmälas till AFA Försäkring AB, klicka här för mer information. 

   SRF försäkrar följande kommuner:
   Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Salem (från 2023-04-01), Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg (från 2023-07-01), Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro från 2023-01-01,Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker.

   Sundbyberg var endast försäkrad hos SRF under perioden 2016-07-01 till 2017-06-30 samt nu från 2023-07-01.

   Skadeanmälan online
   Du kan snabbt och enkelt anmäla en olycksfallsskada dygnet runt här på vår hemsida.

   Innan du fyller i skadeanmälan online måste du ta ställning till om du samtycker till en automatiserad registrering och hantering av din anmälan och uppgifter du lämnat. Samtycke lämnas i slutet av anmälan som du sedan signerar med BankID eller Mobilt BankID. När anmälan har registrerats i vårt skadesystem skickas automatiskt en bekräftelse med ärendenummer och informationsbilaga. Bekräftelsen skickas till den e-post som du har angivit i anmälan. Läs igenom bilagorna i bekräftelsemailet du mottar eftersom det framgår i bilagan om skadan blir avslutad direkt eller om en skadereglerare kommer att kontakta dig inom kort.

   Du kan alltid i efterhand begära manuell hantering av ditt ärende om du ångrar den automatiska skaderegleringsprocessen, som sker när man har anmält skadan via skadeanmälan online.

   Om du inte vill samtycka eller inte kan signera med BankID eller Mobilt BankID kan du spara ner eller skriva ut skadeanmälan med de uppgifter du har fyllt i och därefter e-posta eller posta skadeanmälan till oss.

   Är ditt barn i behov av skolskjuts på grund av en olycksfallsskada? Normalt tar det 3-4 dagar för taxibolaget att sätta upp en skolskjuts från det att ni inkommit med alla handlingar till oss. Se till att bifoga intyget som läkaren utfärdat tillsammans med er skadeanmälan. I vissa fall behöver vi utreda händelsen lite mer för att fastställa så att skadan verkligen omfattas av försäkringen. Om ni vill vara säkra på en snabbare hantering av ärendet bör ni även skicka med en kopia av den medicinska journalen.

   Klicka här för att komma till skadeanmälan online

   Click here to report a claim

   Om det uppstår tekniska problem när du använder vår skadeanmälan online, vänligen kontakta oss via e-post: skador@srfab.net eller via 08-412 97 40 (helgfria vardagar) välj menyval 1. Det går inte att återuppta en påbörjad skadeanmälan online om det har uppstått tekniska problem utan då måste du starta om anmälan från början eller istället använda skadeanmälan i pdf, som du hittar längre ner på denna sida.

   Om du har frågor om vår skadeanmälan online (frågor om du tvekar att använda anmälan, om du vill veta mer innan du gör en anmälan m.m.) eller om du vill få ditt ärende prövat manuellt av en skadereglerare efter att du har gjort skadeanmälan online, vänligen kontakta oss via e-post skador@srfab.net eller ring oss på 08-412 97 40 (helgria vardagar) välj menyval 1.


   Vill du veta mer om olycksfallsförsäkringen, läs mer i våra villkor genom att klicka här


   Hur hanteras mina personuppgifter?
   För att kunna behandla din skadeanmälan behöver vi samla in och hantera personuppgifter.

   Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från och med den 25:e maj 2018.

   Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen, dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

   Skadeanmälan med e-post eller brev
   Om du inte vill eller kan göra skadeanmälan online med BankID/Mobilt BankID eller om du inte samtycker till en automatiserad registrering och hantering av din anmälan och dina uppgifter kan du istället välja att fylla i nedan skadeanmälan och därefter skicka skadeanmälan som PDF-fil till (det går även att fylla i skadeanmälan online fram tills signering ska ske och då istället spara ner skadeanmälan för att e-posta eller posta den till oss):

     

   E-post: skador@srfab.net

   eller med brev till:
   SRF
   Box 16250
   103 24 Stockholm


   Skadeanmälan, pdf

   Olycksfall, svenska  Pdf, 257 kB.Olycksfall, English Pdf, 983 kB.

   Gäller det skador med skadedatum från 2009-01-01 till 2012-12-31?
   Kontakta oss för mer information via e-post: skador@srfab.net


   Om du inte är nöjd med vår skadereglering

   SRF vill ge dig personlig service och en god personlig kontakt. Råkar du ut för skada vill vi att du ska få en snabb behandling av skadan och att du ska få den ersättning du har rätt till enligt villkor eller aktuell lag.

   Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du få ärendet omprövat. Tala med skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det kan ha kommit fram nya omständigheter som kan påverka fallet. Om du ändå inte är nöjd är vår skadereglerare skyldig att ta upp din skada för omprövning i SRF:s Överprövningsnämnd.

   SRF:s Överprövningsnämnd
   Du kan begära omprövning hos SRFs Överprövningsnämnd. Prövningen är kostnadsfri.

   Du behöver inkomma med en skriftlig begäran om överprövning och du kan göra det via mail till: skador@srfab.net eller så skickar du ett brev till:

   SRFAB
   SRFs Överprövningsnämnd
   Box 16250
   103 24 Stockholm

   Rådgivning och omprövning utanför SRF

   Personförsäkringsnämnden
   Nämnden lämnar rådgivande yttranden i tvister mellan försäkringstagare, konsumenter och försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfalls- eller livförsäkring.

   Adress:
   Personförsäkringsnämnden
   Box 24067 (Karlavägen 108)
   104 50 Stockholm

   Allmänd domstol
   Även om du fått ärendet prövat i nämnden, kan du vända dig till domstol. Kostnader i samband med domstolsprövning kan du få hjälp med antingen genom

   • Allmän rättshjälp som lämnar bidrag till rättegångskostnader efter inkomstprövning
   • Den egna rättskyddsförsäkringen

   Konsumenternas Försäkringsbyrå
   Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, finansinspektionen och konsumentverket. Byrån har till uppgift att gratis ge råd och hjälp i olika försäkringsärenden åt privatpersoner (konsumenter).

   Adress:
   Konsumenternas Försäkringsbyrå
   Box 24215
   104 51 Stockholm
   Tel 0200-22 58 00 vardagar mellan kl 09:00 - 12:00
   www.konsumenternas.se

   Vanliga frågor  

   För vem gäller försäkringen?
   Olycksfallsförsäkringen gäller för skolelever, barn, ungdomar samt grupper inskrivna i kommunal vård och omsorg som skadas till följd av olycksfall.

   Vad är en olycksfallsskada?
   En olycksfallsskada är en kroppsskada till följd av olycksfall (något som är utifrån kommande, plötsligt och oförutsett), t.ex. fall från en klätterställning på skolgården eller en skada under idrottslektionen.

   Vilka kostnader ersätts?
   Exempel på kostnader som kan ersättas till följd av olycksfall är sjukvård, tandskador, resor i samband med vård, rehabilitering, vanprydande ärr, invaliditet och skador på kläder och andra personliga tillhörigheter. Vissa kostnader ersätts endast om de godkänts i förväg av oss.

   Behov av taxi till och från skolan?
   Behov av taxi till och från skolan pga olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska ni kontakta oss SRF för bekräftelse och godkännande. Sänd intyget i samband med att ni gör skadeanmälan via skadeanmälan online, e-post eller per post. Vi kommer att ordna med beställningar av beviljade taxiresor.

   Vilka skador omfattas inte av försäkringen?
   Kostnader eller skador till följd av sjukdom omfattas inte av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller heller inte för anställda inom kommunal verksamhet som skadas under arbetstid. Kontakta din personalavdelning för mer information om anmälan av arbetsskador eller kontakta AFA Försäkring AB för mer informtion.

   Reseförsäkring vid skolresor utomlands
   Vid skolresor utomlands godkända av rektor, finns en reseförsäkring/tjänstereseförsäkring i ERV.

   Kontakta ERV för mer information.

   Vart hittar jag villkoren?
   Om du vill läsa mer om våra försäkringar hittar du våra villkor här

   Vad händer om jag inte är nöjd med ett beslut om ersättning?
   I första hand kontaktar du oss genom att skicka mail till skador@srfab.net och anger varför du inte är nöjd med beslutet. För att vi ska kunna kontakta dig i ärendet är det viktigt att du uppger skadenummer och dina kontaktuppgifter.

   Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?
   Om uppgifterna du lämnat verkar vara felaktiga kontaktar vi dig för kontroll. Notera att lämnande av oriktiga uppgifter och försök till bedrägeri kan leda till utredning och polisanmälan.

   Är det försent att anmäla?
   Man kan anmäla äldre skador under vissa förutsättningar. Det finns en så kallad preskriptionstid att ta hänsyn till. Det innebär att man måste anmäla en skada inom en viss tid annars är det för sent och försäkringen gäller inte. För skador som inträffat innan 1/1 2015 gäller att man måste ha anmält skadan inom 3 år från det att man fick veta att skadan uppkom, det vill säga redan vid olyckstillfället eller en kortare tid efteråt. Att man inte hade kännedom om försäkringen påverkar inte tiden från när preskriptionstiden börjar löpa. För skador inträffade efter 1/1 2015 har man 10 år på sig att anmäla en skada. Skadan ska alltid anmälas så snart man fått kännedom om den.

  • Patientskada

   Anmälan av patientskada
   Patientförsäkringen hos Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) kan ge ersättning enligt Patientskadelagen till patient/brukare som skadas i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner. Exempel på skadehändelser som omfattas av försäkringen är felbehandling, diagnosskada, olycksfall i samband med behandling, felaktig ordination av läkemedel. Mer information om patientskadelagen hittar du här.

   Observera att patientskada orsakad när landsting har utfört vården ska anmälas till LÖF www.lof.se

   Vård som bedrivs av kommuner
   Kommuner bedriver viss vårdverksamhet såsom äldrevård, vård funktionshindrade, vård i skola och har i sin egenskap som vårdgivare en skyldighet att ha en patientförsäkring som ersätter personskada som orsakas i samband med vård.

   Våra försäkrade kommuner är
   Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro från 2023-01-01, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker.

   Skadeanmälan online
   Den som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare försäkrad hos SRF eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi (i kommuner försäkrade hos SRF) kan enkelt anmäla skadan här på vår hemsida.

   Innan du fyller i skadeanmälan online måste du ta ställning till om du samtycker till en automatiserad registrering och hantering av din anmälan och uppgifter du lämnat. Samtycke lämnas i slutet av anmälan. När anmälan har registrerats i vårt skadesystem skickas automatiskt en bekräftelse med ärendenummer och informationsbilaga. Bekräftelsen skickas till den e-post som du har angivit i anmälan. Inom kort kommer du att kontaktas av en skadereglerare.

   Om du inte samtycker till en automatiserad registrering kan du spara ner eller skriva ut skadeanmälan med de uppgifter du har fyllt i och därefter e-posta eller posta skadeanmälan till oss.

   KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SKADEANMÄLAN ONLINE

   Click here to report a claim

   Om det uppstår tekniska problem när du använder vår skadeanmälan online, vänligen kontakta oss via e-post: skador@srfab.net eller via tfn 08-412 97 40. Det går inte att återuppta en påbörjad skadeanmälan online om det har uppstått tekniska problem utan då måste du starta om anmälan från början eller istället använda skadeanmälan i pdf, som du hittar längre ner på denna sida.

   Om du har frågor om vår skadeanmälan online, frågor om du tvekar att använda anmälan, om du vill veta mer innan du gör en anmälan m m, vänligen kontakta oss via e-post skador@srfab.net
   eller tfn 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16.

   Skadeanmälan

   Patientskada, svenska   Pdf, 307 kB.Patientskada, english Pdf, 309 kB.

   Skadeanmälan med e-post eller brev
   Om du inte vill eller har möjlighet att göra skadeanmälan online kan du istället fylla i nedan skadeanmälan och skicka in med e-post till skador@srfab.net eller som brev till:

   Stockholmsregionens Försäkring AB
   Box 16250
   103 24 Stockholm

   Tfn: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

   Hur hanteras mina personuppgifter?
   För att kunna behandla din skadeanmälan behöver vi samla in och hantera personuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

   Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen, dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

   Om du inte är nöjd med vår skadereglering

   SRF vill ge dig personlig service och en god personlig kontakt. Råkar du ut för skada vill vi att du ska få en snabb behandling av skadan och att du ska få den ersättning du har rätt till enligt villkor eller aktuell lag.

   Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du få ärendet omprövat. Tala med skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det kan ha kommit fram nya omständigheter som kan påverka fallet. Om du ändå inte är nöjd är vår skadereglerare skyldig att ta upp din skada för omprövning i SRF:s Överprövningsnämnd.

   SRF:s Överprövningsnämnd
   Du kan begära omprövning hos SRFs Överprövningsnämnd. Prövningen är kostnadsfri.

   Du behöver inkomma med en skriftlig begäran om överprövning och du kan göra det via mail till: skador@srfab.net eller så skickar du ett brev till:

   SRFAB
   SRFs Överprövningsnämnd
   Box 16250
   103 24 Stockholm

   Rådgivning och omprövning utanför SRF

   Patientskadenämnden
   Nämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som gäller ersättning enligt patientskadelagen.

   Adress:
   Patienskadenämnden
   Box 24127
   104 51 Stockholm

   Allmänd domstol
   Även om du fått ärendet prövat i nämnden, kan du vända dig till domstol. Kostnader i samband med domstolsprövning kan du få hjälp med antingen genom

   • Allmän rättshjälp som lämnar bidrag till rättegångskostnader efter inkomstprövning
   • Den egna rättskyddsförsäkringen

   Konsumenternas Försäkringsbyrå
   Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, finansinspektionen och konsumentverket. Byrån har till uppgift att gratis ge råd och hjälp i olika försäkringsärenden åt privatpersoner (konsumenter).

   Adress:
   Konsumenternas Försäkringsbyrå
   Box 24215
   104 51 Stockholm
   Tel Tel 0200-22 58 00 vardagar mellan kl 09:00 - 12:00
   www.konsumenternas.se


   Vanliga frågor

   För vem gäller försäkringen?
   Patientförsäkringen gäller för patient/brukare som drabbas av vårdskada i samband med vård utförd av kommunal vårdgivare eller privat vårdgivare som upphandlats av kommunen.

   Vad är en patientskada?
   Patientskadelagen 6 § definierar vilka skadeorsaker som kan ge rätt till patientskadeersättning. Det krävs att personskadan är orsakad av:

   1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
   2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
   3. felaktig diagnos
   4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
   5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
   6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

   Vill du ta del av hela lagtexten finns den här (länk till Patientskadelag https://open.karnovgroup.se/halso-och-sjukvard/patientskadelagen)

   Vilka kostnader ersätts?
   Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler, d v s man kan bl a få ersättning för kostnader, sveda och värk, lyte och men, ärr.

   Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?
   Om uppgifterna du lämnat verkar vara felaktiga kontaktar vi dig för kontroll. Notera att lämnande av oriktiga uppgifter och försök till bedrägeri kan leda till utredning och polisanmälan.


  • Konst

   Försäkringen omfattar konstföremål som ägs av kommunen, eller inlånad/inhyrd konst som kommunen i avtal har påtagit sig ett försäkringsansvar för.
   När ni som försäkrad hos SRF drabbas av en konstskada kan du anmäla skadan på något av nedanstående sätt.

   Skadeanmälan online
   Du kan snabbt och enkelt anmäla en konstskada dygnet runt här på vår hemsida.

   KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SKADEANMÄLAN ONLINE

   Om det uppstår tekniska problem när du använder vår skadeanmälan online, vänligen kontakta oss via e-post: skador@srfab.net eller via tfn 08-412 97 40. Det går inte att återuppta en påbörjad skadeanmälan online om det har uppstått tekniska problem utan då måste du starta om anmälan från början eller istället använda skadeanmälan i pdf, som du hittar längre ner på denna sida.

   Om du har frågor om vår skadeanmälan online, frågor om du tvekar att använda anmälan, om du vill veta mer innan du gör en anmälan m m, vänligen kontakta oss via e-post skador@srfab.net
   eller tfn 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16.


   Skadeanmälan med e-post eller brev
   Om du inte vill eller kan göra skadeanmälan online kan du istället välja att fylla i nedan skadeanmälan och därefter skicka skadeanmälan som PDF-fil till:
   E-post: skador@srfab.net

   eller med brev till:
   SRF
   Box 16250
   103 24 Stockholm
   Tel: till SRF: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

   Skadeanmälan pdf Pdf, 746 kB.

   E-post: skador@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

   Vid akuta situationer, kontakta direkt:
   Sedgwick (skaderegleringsföretag som arbetar på uppdrag åt SRF) Tel: 08-411 11 60


  • Egendom

   Egendomsförsäkringen hos SRF gäller inte för privatpersoner som har råkat ut för egendomsskador t ex skadade glasögon, kläder eller liknande.

   När ni som försäkrad hos SRF drabbas av en egendomsskada kan du anmäla skadan på något av nedanstående sätt.

   Skadeanmälan online
   Du kan snabbt och enkelt anmäla en konstskada dygnet runt här på vår hemsida.

   KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SKADEANMÄLAN ONLINE

   Om det uppstår tekniska problem när du använder vår skadeanmälan online, vänligen kontakta oss via e-post: skador@srfab.net eller via tfn 08-412 97 40. Det går inte att återuppta en påbörjad skadeanmälan online om det har uppstått tekniska problem utan då måste du starta om anmälan från början eller istället använda skadeanmälan i pdf, som du hittar längre ner på denna sida.

   Om du har frågor om vår skadeanmälan online (frågor om du tvekar att använda anmälan, om du vill veta mer innan du gör en anmälan m.m.) eller om du vill få ditt ärende prövat manuellt av en skadereglerare efter att du har gjort skadeanmälan online, vänligen kontakta oss via e-post skador@srfab.net eller ring oss på 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16.

   Skadeanmälan med e-post eller brev
   Om du inte vill eller kan göra skadeanmälan online kan du istället välja att fylla i nedan skadeanmälan och därefter skicka skadeanmälan som PDF-fil till:

   E-post: skador@srfab.net
   Stockholmsregionens Försäkring AB
   Box 16250
   103 24 Stockholm
   Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

   Jourtfn 08-454 26 23 (vid egendomsskador efter kontorstid).

   Skadeanmälan Egendom Pdf, 169 kB.

   Vill du veta mer om egendomsförsäkringen, kontakta oss:

   E-post: info@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

   Bra att tänka på vid inträffad egendomsskada:

   • Om ni råkat ut för en vattenskada är det viktigt att snabbt försöka begränsa skadans storlek genom att tex. stänga av vattentillförseln. Vid akuta läckage, kontakta omgående rörmokare för provisoriska åtgärder.
   • Om möjligt torka upp vattnet
   • Försök att rädda lösöre som är i riskzonen
   • Att man är varsamma med området där skadan startade så att besiktning och eventuell orsaksutredning kan genomföras
   • Om möjligt dokumentera skadan genom att fotografera skadeplatsen samt det som har skadats
   • Att man sparar skadade föremål, lagervaror eller annat som är skadat så att skaderegleraren kan avgöra hur den skadade egendomen ska hanteras.

   Försäkringsbranschens Restvärderäddning (RVR)
   RVR-tjänstens restvärdeledare (RVL) arbetar med att bekämpa följdskadorna efter brand-, vatten-, transport- och miljöskador.

   Räddningstjänsten kontaktar RVL vid behov på journumret via SOS Alarm 020 - 322 322.

   Mer information kan du få på RVRs hemsida


  • Fordon

   När ni som försäkrad hos SRF drabbas av en fordonsskada kan du anmäla skadan på något av nedanstående sätt.

   Skadeanmälan online
   Du kan snabbt och enkelt anmäla en fordonsskada dygnet runt här på vår hemsida.

   Klicka här för att komma till skadeanmälan online

   Om det uppstår tekniska problem när du använder vår skadeanmälan online, vänligen kontakta oss via e-post: skador@srfab.net eller via 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16. Det går inte att återuppta en påbörjad skadeanmälan online om det har uppstått tekniska problem utan då måste du starta om anmälan från början eller istället använda skadeanmälan i pdf, som du hittar längre ner på denna sida.

   Om du har frågor om vår skadeanmälan online (frågor om du tvekar att använda anmälan, om du vill veta mer innan du gör en anmälan m.m.) eller om du vill få ditt ärende prövat manuellt av en skadereglerare efter att du har gjort skadeanmälan online, vänligen kontakta oss via e-post skador@srfab.net eller ring oss på 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16.

   Skadeanmälan med e-post eller brev
   Om du inte vill eller kan göra skadeanmälan online kan du istället välja att fylla i nedan skadeanmälan och därefter skicka skadeanmälan som PDF-fil till:
   E-post: skador@srfab.net

   eller med brev till:
   SRF
   Box 16250
   103 24 Stockholm
   Tel: till SRF: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16


   Skadeanmälan Motor Pdf, 294 kB.

   Vill du veta mer om fordonsförsäkring, kontakta oss.

   Om du kör ett fordon som inte är försäkrad hos SRF men har krockat med ett fordon som är försäkrad hos SRF ska du först kontakta ditt
   eget försäkringsbolag. Men om du ska anmäla en skada till oss, skickar du din skadeanmälan till:

   SRF
   Box 16250
   103 24 Stockholm
   E-post: skador@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

  • Tjänsteresa

   Anmäl din tjänstereseskada direkt på ERV:s hemsida

   Vid anmälning av skada ska försäkringsnummer uppges, för att se din kommuns försäkringsnummer klicka här Pdf, 87 kB..

   Om du inte kan göra din anmälan på ERV:s hemsida, kontakta oss:

   E-post: skador@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16


  • Ansvar

   Skadeståndsanspråk ska alltid riktas direkt mot den aktuella kommunen och SRF hjälper sedan kommunerna att utreda eventuell ersättningsskyldighet.

   Vill du veta mer om ansvarsförsäkringen, kontakta oss:

   E-post: info@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

   Om ni som kund hos SRF vill anmäla en skada, kontakta oss:

   E-post: skador@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

Olyckfallsskada

Hur gammal är den som skadat sig?

Insurance claim, collective accident insurance

What is the age of the injured person?