Patientskada

Anmälan av patientskada
Patientförsäkringen hos Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) kan ge ersättning enligt Patientskadelagen till patient/brukare som skadas i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner. Exempel på skadehändelser som omfattas av försäkringen är felbehandling, diagnosskada, olycksfall i samband med behandling, felaktig ordination av läkemedel. Mer information om patientskadelagen hittar du här.

Observera att patientskada orsakad när landsting har utfört vården ska anmälas till LÖF www.lof.se

Vård som bedrivs av kommuner
Kommuner bedriver viss vårdverksamhet såsom äldrevård, vård funktionshindrade, vård i skola och har i sin egenskap som vårdgivare en skyldighet att ha en patientförsäkring som ersätter personskada som orsakas i samband med vård.

Våra försäkrade kommuner är
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker.

Skadeanmälan online
Den som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare försäkrad hos SRF eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi (i kommuner försäkrade hos SRF) kan enkelt anmäla skadan här på vår hemsida.

Innan du fyller i skadeanmälan online måste du ta ställning till om du samtycker till en automatiserad registrering och hantering av din anmälan och uppgifter du lämnat. Samtycke lämnas i slutet av anmälan. När anmälan har registrerats i vårt skadesystem skickas automatiskt en bekräftelse med ärendenummer och informationsbilaga. Bekräftelsen skickas till den e-post som du har angivit i anmälan. Inom kort kommer du att kontaktas av en skadereglerare.

Om du inte samtycker till en automatiserad registrering kan du spara ner eller skriva ut skadeanmälan med de uppgifter du har fyllt i och därefter e-posta eller posta skadeanmälan till oss.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SKADEANMÄLAN ONLINE

Click here to report a claim

Om det uppstår tekniska problem när du använder vår skadeanmälan online, vänligen kontakta oss via e-post: skador@srfab.net eller via tfn 08-412 97 40. Det går inte att återuppta en påbörjad skadeanmälan online om det har uppstått tekniska problem utan då måste du starta om anmälan från början eller istället använda skadeanmälan i pdf, som du hittar längre ner på denna sida.

Om du har frågor om vår skadeanmälan online, frågor om du tvekar att använda anmälan, om du vill veta mer innan du gör en anmälan m m, vänligen kontakta oss via e-post skador@srfab.net
eller tfn 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16.

Skadeanmälan

Patientskada, svenska   Pdf, 307 kB.Patientskada, english Pdf, 309 kB.

Skadeanmälan med e-post eller brev
Om du inte vill eller har möjlighet att göra skadeanmälan online kan du istället fylla i nedan skadeanmälan och skicka in med e-post till skador@srfab.net eller som brev till:

Stockholmsregionens Försäkring AB
Box 16250
103 24 Stockholm

Tfn: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

Hur hanteras mina personuppgifter?
För att kunna behandla din skadeanmälan behöver vi samla in och hantera personuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen, dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Om du inte är nöjd med vår skadereglering

SRF vill ge dig personlig service och en god personlig kontakt. Råkar du ut för skada vill vi att du ska få en snabb behandling av skadan och att du ska få den ersättning du har rätt till enligt villkor eller aktuell lag.

Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du få ärendet omprövat. Tala med skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det kan ha kommit fram nya omständigheter som kan påverka fallet. Om du ändå inte är nöjd är vår skadereglerare skyldig att ta upp din skada för omprövning i SRF:s Överprövningsnämnd.

SRF:s Överprövningsnämnd
Du kan begära omprövning hos SRFs Överprövningsnämnd. Prövningen är kostnadsfri.

Du behöver inkomma med en skriftlig begäran om överprövning och du kan göra det via mail till: skador@srfab.net eller så skickar du ett brev till:

SRFAB
SRFs Överprövningsnämnd
Box 16250
103 24 Stockholm

Rådgivning och omprövning utanför SRF

Patientskadenämnden
Nämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som gäller ersättning enligt patientskadelagen.

Adress:
Patienskadenämnden
Box 24127
104 51 Stockholm

Allmänd domstol
Även om du fått ärendet prövat i nämnden, kan du vända dig till domstol. Kostnader i samband med domstolsprövning kan du få hjälp med antingen genom

  • Allmän rättshjälp som lämnar bidrag till rättegångskostnader efter inkomstprövning
  • Den egna rättskyddsförsäkringen

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, finansinspektionen och konsumentverket. Byrån har till uppgift att gratis ge råd och hjälp i olika försäkringsärenden åt privatpersoner (konsumenter).

Adress:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel Tel 0200-22 58 00 vardagar mellan kl 09:00 - 12:00
www.konsumenternas.se


Vanliga frågor

För vem gäller försäkringen?
Patientförsäkringen gäller för patient/brukare som drabbas av vårdskada i samband med vård utförd av kommunal vårdgivare eller privat vårdgivare som upphandlats av kommunen.

Vad är en patientskada?
Patientskadelagen 6 § definierar vilka skadeorsaker som kan ge rätt till patientskadeersättning. Det krävs att personskadan är orsakad av:

1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
3. felaktig diagnos
4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Vill du ta del av hela lagtexten finns den här (länk till Patientskadelag https://open.karnovgroup.se/halso-och-sjukvard/patientskadelagen)

Vilka kostnader ersätts?
Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler, d v s man kan bl a få ersättning för kostnader, sveda och värk, lyte och men, ärr.

Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?
Om uppgifterna du lämnat verkar vara felaktiga kontaktar vi dig för kontroll. Notera att lämnande av oriktiga uppgifter och försök till bedrägeri kan leda till utredning och polisanmälan.