Villkor


Olycksfallsförsäkringar

Villkor Kollektiv Olyckfall 2024 gäller för skador inträffade från 2024-01-01 till och med 2024-12-31
Villkor Kollektiv Olycksfall gäller för skador inträffade 2023-01-01 till och med 2023-12-31
Produktblad Olycksfall 2024 gäller för skador inträffade från 2024-01-01 till och med 2024-12-31
Produktblad Olycksfall 2023 gäller för skador inträffade från 2023-01-01 till och med 2023-12-31