Villkor - arkiv

Kollektiv Olycksfall 2018 gäller för skador inträffade från 2018-01-01 och till och med 2018-12-31
Kollektiv Olycksfall 2019 gäller för skador inträffade från 2019-01-01 och till och med 2020-12-31
Kollektiv Olycksfall 2021 gäller för skador inträffade från 2021-01-01 och till och med 2021-12-31
Kollektiv Olycksfall 2022 gäller skador inträffade från 2022-01-01 och till och med 2022-12-31
Kollektiv Olycksfall 2023 gäller skador inträffade från 2023-01-01 och till och med 2023-12-31
Kollektiv Olycksfall 2024 gäller skador inträffade från 2024-01-01 och till och med 2024-12-31
Produktblad Olycksfall gäller skador inträffade från 2018-01-01 och till och med 2018-12-31
Produktblad Olycksfall gäller skador inträffade från 2019-01-01 och till och med 2020-12-31
Produktblad Olycksfall gäller skador inträffade från 2021-01-01 och till och med 2021-12-31
Produktblad Olycksfall gäller skador inträffade från 2022-01-01och med 2022-12-31
Produktblad Olycksfall gäller skador inträffade från 2023-01-01 och till och med 2023-12-31
Produktblad Olycksfall gäller skador inträffade från 2024-01-01 och till och med 2024-12-31