Välkommen till SRF!

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) erbjuder försäkringar och försäkringskompetens till sina ägarkommuner och deras bolag

Anmäl en skada

Om Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) ska med försäkringslösningar och kompetens inom skadehantering och skadeförebyggande arbete bidra till att minska skaderisker och skadekostnader för kommuner i Stockholmsregionen.

SRF ägs av 25 kommuner i Stockholms län och delägarnas andelstal står i relation till kommunernas storlek mätt i antal invånare.

Läs mer om oss